herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Wójt Anna Kusy - Kłos podpisała umowę dzierżawy pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, w którym zostanie utworzony Punkt pocztowy.  Umowa została podpisana na okres 5 lat. Wkrótce po uzyskaniu informacji o zaprzestaniu działalności agencji pocztowej w Widuchowej Wójt Anna Kusy - Kłos zwróciła się do Poczty Polskiej z prośbą o utworzenie Punktu Pocztowego i zaproponowała na jego siedzibę jedno z pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy.

Aby spełnić warunek naszego partnera Rada Gminy w dniu 17 stycznia 2019 r. podjęła stosowną uchwałę i wyraziła zgodę na dzierżawę pomieszczenia biurowego na okres powyżej 3 lat. Ostatecznie ustalono satysfakcjonujące obie strony warunki umowy. Wyposażenie pomieszczenia w niezbędny sprzęt i przystosowanie do pracy potrwa jeszcze kilka dni. Mamy nadzieję, że mieszkańcy nie będą długo czekać i już niebawem nowy Punkt Pocztowy rozpocznie działalność.

Wpisany przez: Andrzej Stachura