herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa odbędzie się spotkanie warsztatowe dla zainteresowanych udziałem w projekcie "Poszukiwacze zaginionych incjatyw" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPZP.07.01.00.

Celem projektu jest wypracowanie pomysłów i kierunków działań na rzecz lokalnej społeczności i realizacja malych, lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą służyć ogółowi mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Zapraszamy na spotkanie

wszystkich mieszkańców Sołectwa Widuchowa, którzy czują potrzebę dokonania zmiany najbliższego otoczenia, mają swoje pomysły, chcą się zaangażować i włączyć w realizację projektu, w szczególności przedstawicieli stowarzyszeń, młodzieży, klubu sportowego, strażaków OSP, radnych, członków Rady Sołeckiej, mieszkańców Lubiczyna i Widuchowej Stacji.

Wpisany przez: Andrzej Stachura