herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu dzisiejszym 5 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Kuratora Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących szkoły w związku ze zbliżającym się terminem egzaminów zewnętrznych - gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz sytuacją związaną z toczącym się sporem zbiorowym organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli z Rządem i zapowiadanym na dzień 8 kwietnia 2019 r. strajkiem.

Informujemy, iż zajęcia w szkołach i dowozy nie będą odwołane.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z planowaną akcją strajkową w placówkach oświatowych naszej gminy może dojść do sytuacji, w której instytucje te nie będą w stanie spełniać swoich zadań w zakresie prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

W przypadku, gdy nie będzie możliwości prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach, zostaną zorganizowane zajęcia świetlicowe. Jeżeli liczba uczniów będzie większa od dopuszczalnej, nie będzie możliwości objęcia opieką wszystkich dzieci.

Wobec powyższego prosimy o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie.

W dalszym ciągu prosimy Rodziców o śledzenie na bieżąco komunikatów na stronie Urzędu Gminy Widuchowa, stronach szkół i przedszkola.

Wpisany przez: Andrzej Stachura