herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 26 marca 2019 r. siedmioro uczniów z terenu Gminy Widuchowa wzięło udział w zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie oraz Gryfińskim Domem Kultury 40. eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Gminę Widuchowa reprezentowali uczniowie Szkół Podstawowych z Krzywina i Widuchowej: Róża Senko, Tomasz Madej, Bartłomiej Merski, Emilia Pyra, Aleksandra Wierycz, Julia Prahl oraz Dominika Zwierzchowska, która jako uczennica szkoły ponadgimnazjalnej występowała po raz kolejny pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie.
Opiekunami grup były Panie Marta Karasińska i Małgorzata Baszak.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Dominika Zwierzchowska podobnie jak rok temu zajęła drugie miejsce w III grupie wiekowej - uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Wartym zaznaczenia jest również fakt, iż najmłodszą uczestniczką powiatowych zmagać OTWP okazała się reprezentantka Naszej Gminy - Róża Senko (uczennica Szkoły Podstawowej w Widuchowej), która za swój udział w eliminacjach uhonorowana została pamiątkową statuetką.

Startujący w rozgrywkach uczniowie zmagali się z pytaniami z zakresu profilaktyki pożarowej, znajomości sprzętu pożarniczego, udzielania pierwszej pomocy oraz z historii pożarnictwa. Uczniowie wykazali się dużym zasobem wiedzy, co szczególnie było widać podczas udzielania odpowiedzi ustnych. Oceny poziomu przygotowania uczniów do turnieju dokonało jury, w składzie: mł. bryg. Sławomir Michalski, Karina Tyła, st. kpt. Krzysztof Bluj, asp. Adam Tomczyk i dh Andrzej Szczepaniak.

Eliminacje zostały przeprowadzone dwuetapowo: test składający się z 40 pytań, a następnie etap odpowiedzi ustnych do którego zakwalifikowali się najlepsi uczestnicy wyłonieni po części pisemnej.

Po podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów OTWP na szczeblu powiatu gryfińskiego, którymi zostali:

I GRUPA WIEKOWA - uczniowie klas I-VI szkół podstawowych:
1. Jakub Bednarek
2. Aleksandra Kucharczyk
3. Kajetan Karalus
4. Kacper Koster
5. Martyna Chruścińska

II GRUPA WIEKOWA - uczniowie szkół podstawowych klasy VII i VIII oraz  gimnazjum klasa III:
1. Martyna Żylewicz
2. Julia Podolak
3. Dawid Podolski
4. Małgorzata Solska
5. Bartosz Karbowski
6. Wojciech Kołodziejski
7. Maja Trzaskoś

III GRUPA WIEKOWA - uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:
1. Jakub Wojtasik
2. Dominika Zwierzchowska
3. Adrian Rutkowski
4. Paulina Kwok
5. Aleksandra Misterska

Zwycięzcy eliminacji powiatowych w poszczególnych kategoriach zostali zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w dniu 27 kwietnia 2019 r. w miejscowości Mirosławiec, powiat wałecki.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Część zdjęć za zgodą pochodzi z portalu www.egryfino.pl

Wpisany przez: Mariusz Gralak