herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Widuchowa w 2019 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanej dotacji

Zadania w zakresie

1.

Klub Sportowy Czarni Czarnówko Czarnówko 1
74-120 Widuchowa

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Czarnówko

23 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Czarnówko

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Krzywin,
ul. Widuchowska 13, 74-121 Krzywin

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Krzywin

23 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Krzywin

Wpisany przez: Mariusz Gralak