herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 21 marca 2019 r. odbyły się dwa kolejne zebrania wyborcze w sołectwach Kłodowo i Żarczyn zwołane przez Wójt Annę Kusy-Kłos. W wyborach w Kłodowie mieszkańcy wybrali nowe władze sołectwa na następną kadencję. Sołtysem została ponownie wybrana Ewa Nadolińska. Do nowej czteroosobowej Rady Sołeckiej weszli: Justyna Cieśla, Magdalena Klisowska, Sylwia Rębacz i Agnieszka Waleszczuk.


 

Podczas zebrania wiejskiego w Żarczynie w wyniku przeprowadzonych wyborów Sołtysem została ponownie wybrana Krystyna Sztuka, którą zebrani nagrodzili gromkimi brawami. Wójt Anna Kusy - Kłos złożyła nowo wybranej Sołtys gratulacje i życzenia owocnej współpracy w kolejnych latach. Zbigniew Dwojak- radny Rady Gminy Widuchowa VII kadencji w imieniu mieszkańców i rady sołeckiej wręczył Pani Sołtys bukiet kwiatów i złożył gratulacje.

W wyborach do Rady Sołeckiej Sołectwa Żarczyn mandat otrzymali: Emilia Adamczewska, Genowefa Dwojak, Renata Pawelec, Małgorzata Rębacz, Jan Rębacz, Beata Sztuka i Anna Zawadzka.

W zebraniach w Kłodowie i Żarczynie uczestniczyli radni Rady Gminy Widuchowa Jan Rębacz, Anna Zawadzka i Łukasz Mańkowski. W Żarczynie mieliśmy przyjemność gościć radnego Rady Powiatu w Gryfinie Pana Pawła Wróbla, który poinformował mieszkańców o obecnych działaniach inwestycyjnych powiatu oraz najbliższych planach dotyczących remontów dróg powiatowych położonych w Gminie Widuchowa.

Nowym Sołtysom i członkom Rad Sołeckich gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz lokalnych środowisk oraz zadowolenia i satysfakcji z jej efektów.

Wpisany przez: Andrzej Stachura