herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 22 marca 2019 r. o godz.8.30 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Rewizyjnej  oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tematyka:
1.Wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji.
2. Opracowanie planów pracy komisji na 2019 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak