herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W ostatnich dniach lutego uczestnicy Minimundialu 2018 ze Szkół Podstawowych w Krzywinie i Widuchowej uczestniczyli w spotkaniach z Panią Wójt Anną Kusy-Kłos, podczas których otrzymali pamiątkowe albumy. W spotkaniach uczestniczyli również Przewodniczący Rady Gminy Widuchowa - Dariusz Filipiak, Sekretarz Gminy - Andrzej Stachura, dyrektorzy placówek, nauczyciele.

Spotkania były również okazją do  wręczenie upominków dla uczniów, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”. W wyznaczonym terminie do Urzędu wpłynęło dziewięć prac, z czego pięć ze Szkoły Podstawowej w Krzywinie i cztery ze Szkoły Podstawowej w Widuchowej.  Z uwagi na fakt, że w żadnej grupie wiekowej ilość prac nie przekroczyła 5 szt. komisja gminna  postanowiła przesłać wszystkie prace na etap powiatowy konkursu. 
W styczniu b.r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie rozstrzygnięty został etap powiatowy konkursu. Do etapu powiatowego wpłynęło łącznie 19 prac z trzech gmin (Cedynia, Widuchowa i Trzcińsko-Zdrój). Spośród nich komisja konkursowa wybrała 9 prac, które wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich.
Wśród zakwalifikowanych prac do eliminacji wojewódzkich znalazły się dwie prace z terenu naszej gminy:
- w kategorii uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej  praca Karola Sosińskiego
- w kategorii uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum praca Kacpra Wypchło obaj ze Szkoły Podstawowej w Widuchowej.
Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Wpisany przez: Mariusz Gralak