herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 05 marca 2019 r. podczas zebrania wiejskiego w Polesinach odbyły się wybory sołeckie. W najmniejszym sołectwie w gminie z powodu niskiej frekwencji zebranie moglo się odbyć dopiero w drugim terminie. Liczba przybyłych mieszkańców uprawnionych do głosowania pozwoliła, przy zastosowaniu procedury wyborczej, dokonać jedynie wyboru Sołtysa. W celu wyboru Rady Soleckiej konieczne będzie zwołanie kolejnego zebrania wiejskiego.

Sołtysem Sołectwa Polesiny na obecną kadencję został wybrany ponownie Mieczysław Rodak. Wójt Anna Kusy - Kłos życzyła nowemu Sołtysowi sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu oraz udanej współpracy dla dobra mieszkańców Sołectwa Polesiny.

Wpisany przez: Andrzej Stachura