herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W poniedziałek 04 marca 2019 r. rozpoczęła się kolejna tura wyborów organów jednostek pomocniczych - Sołtysów i członków Rad Sołeckich nowej kadencji. Zebranie wyborcze  w Krzywinie zwołała Wójt Anna Kusy - Kłos. Na zebraniu obecny był także radny powiatowy Paweł Wróbel, który podzielił się informacjami na temat planowanych w obecnej kadencji inwestycji powiatowych, w tym dotyczących remontów dróg.

Zebranie rozpoczęło się od powołania komisji skrutacyjnej, która przeprowadziła wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Na funkcję Sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę. Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne i ogłosiła wynik: Sołtysem Sołectwa Krzywin została ponownie wybrana Jadwiga Mazur zdobywając niemal wszystkie głosy (jeden głos nieważny, pozostałe za kandydaturą Pani Jadwigi).

W wyborach Rady Sołeckiej zgłoszono kandydatury siedmiu pań. Wyborcy, podobnie jak w wyborach Sołtysa oddali na kandydatki niemal komplet głosów. Do nowej siedmioosobowej Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywin weszły Panie: Agnieszka Szefler, Teresa Kurantowicz, Katarzyna Janiak, Monika Pająk, Danuta Kopacz, Edyta KopaczKarolina Czerwionka.

Gratulujemy Pani Sołtys i Paniom z Rady Sołeckiej wyboru do organów statutowych sołectwa. Mieszkańcy tym razem władzę  "oddali" w ręce kobiet. Obserwując aktywność Pań z Krzywina, zarówno tych działających w Radzie Sołeckiej i Amatorskiej Drużynie Kobiet, jak również niezrzeszonych, można zaryzykować twierdzenie, że dzisiejszy wybór był nieunikniony. W Krzywinie to Panie od dawna są liderkami i inicjatorkami niemal wszystkich przedsięwzięć i co najważniejsze, swoim entuzjazmem, pomysłami i pracą potrafią zarazić innych. Z takim potencjałem można zrobić wiele dla lokalnej społeczności i tego życzymy Pani Jadzi i Jej najbliższym współpracownicom z Rady Sołeckiej.

Wpisany przez: Andrzej Stachura