herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Komunikat Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyników ogłoszonego przez Wójta Gminy Widuchowa w dniu 30 stycznia 2019 r.   otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w 2019 roku.

 

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE POZYTYWNIE

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanej dotacji

Zadania w zakresie

1.

Klub Sportowy „Łabędź” Widuchowa
ul. Tatrzańska 11a
74-120 Widuchowa

Wychowanie poprzez sport w Widuchowej

46 000,00 zł

Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Widuchowa

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE NEGATYWNIE

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanej dotacji

powód

1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
ul. Widuchowska 13
74-121 Krzywin

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Krzywin

23 000,00 zł

Oferta niezgodna z kryteriami konkursu

2.

Klub Sportowy Czarni Czarnówko
Czarnówko 1
74-120 Widuchowa

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowości Czarnówko

23 000,00 zł

Oferta niezgodna z kryteriami konkursu

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak