herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 25 lutego 2019 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Finansów i Gospodarki za 2018 r.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na 2019 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak