herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 21 lutego 2019 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy   Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Samorządu i Oświaty za 2018 r.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Samorządu i Oświaty na 2019 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak