herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuje, że w ramach projektu „Fabryka Aktywności Zawodowej” zorganizowane zostaną bezpłatne szkolenia/kursy, m.in. „Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej”, „Kucharze”, „Dekarze i blacharze budowlani”, „Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy”, „Mechanicy pojazdów samochodowych”, „Murarze i tynkarze”, „Piekarze”, „Ślusarze”, „Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie”, „Fryzjerzy”, „Cukiernicy”.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bierne zawodowo powyżej 30. roku życia, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

  • kobiety,
  • osoby mające niskie kwalifikacje,
  • osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnicy szkolenia otrzymają następujące wsparcie:

  • indywidualne doradztwo,
  • szkolenie zawodowe zakończone egzaminem,
  • materiały szkoleniowe,
  • badania lekarskie,
  • dowóz na szkolenie i staż,
  • ubezpieczenie NNW,
  • stypendia szkoleniowe i stażowe.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób, które ze względu na niskie kwalifikacje znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Poza tym szkolenie ma zwiększyć szansę na znalezienie stabilnego zatrudnienia oraz ma wskazać w jaki sposób poruszać się po rynku pracy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o kontakt:
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel.: 91 4794059, 91 4794069
kom. 665777808
e-mail: row.barzkowice@home.pl

Wpisany przez: Mariusz Gralak