herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 15 stycznia 2019 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty oraz Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na III  Sesję Rady Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak