herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Wójt Anny Kusy - Kłos zaplanowana inwestycja pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice doczekała się realizacji.

Na inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przebudowa obejmuje odcinek drogi gminnej o długości 1,025 km. Po kolejnych nierozstrzygniętych przetargach dopiero w wyniku negocjacji udało się wyłonić wykonawcę inwestycji - firmę MKR INWESTMENT Marek Gołębiowski z Kłodowa.

Krótki czas wykonania prac (do końca roku) oraz konieczność rozliczenia inwestycji dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski wymusiły na wykonawcy duże tempo prac. Obecnie na całym odcinku drogi, od ronda leżącego w ciągu drogi powiatowej  do końca miejscowości, położona została pierwsza, wyrównawcza warstwa masy bitumicznej. Kolejny etap to ułożenie warstwy ścieralnej oraz utwardzenie i zagospodarowanie poboczy drogi. Mamy nadzieję, że duże zaawansowanie prac i dobre warunki pogodowe pozwolą na szybkie zakończenie inwestycji.

Przypomnijmy, że już w roku 2017. planowana była przebudowa drogi w Marwicach i gmina uzyskała dofinansowanie na tę inwestycję. W związku z tym, że nie udało się wyłonić wykonawcy, trzeba było zwrócić przyznaną dotację. Dzięki determinacji Wójt Anny Kusy - Kłos w 2018 roku ponownie złożono wniosek i kolejny raz uzyskał on wysoką punktację oraz dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego. Po analizie wydatków udało się znaleźć oszczędności i dokonać podczas nadzwyczajnej sesji rady gminy zmiany budżetu na rok 2018. Pozwoliło to zabezpieczyć wyższą kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji i podpisać umowę z wykonawcą. Zawarta umowa przewiduje wykonanie zadania za kwotę 634 801,25 zł.

Wpisany przez: Andrzej Stachura