herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że ze względu na ustanowiony na 12 listopada 2018 r. dzień wolny od pracy odbiór odpadów zmieszanych zaplanowany na ten dzień w miejscowościach: Lubiczyn, Widuchowa, Widuchowa Stacja, Widuchówko oraz odbiór odpadów selektywnych w miejscowościach: Kiełbice, Kłodowo, Krzywin, Krzywinek, Pąkowo, Polesiny, Wilcze, Żarczyn, Żelechowo

zostanie zrealizowany w dniu 10 listopada 2018 r. tj. w sobotę !!!

Wpisany przez: Mariusz Gralak