herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej informuje, że Świadczenie 300+ przysługuje również rodzicom pracującym za granicą. W związku z powyższym rodziny, które nie złożyły wniosków na Świadczenie Dobry Start  (300+), proszone są o pilne zgłoszenie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej.

Wpisany przez: Mariusz Gralak