herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Dokładnie miesiąc temu na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt firmy DANKOM, która realizuje w Widuchowej inwestycję - przebudowę ul. Bulwary Rybackie. Długo oczekiwana przebudowa położonej nad brzegiem Odry ulicy w ciąg pieszo jezdny powstaje przy udziale środków pochodzących z budżetu gminy oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Realizowany I etap inwestycji, który ma kosztować 1 873 780,35 zł został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego kwotą  w wysokości 1 071 389 zł (63,63 %).

Obecnie trwają prace na dwóch odcinkach: 1. od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ul. Mostowej (obok dawnego Urzędu Celnego), 2. od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Żeromskiego. Razem z budową ciągu pieszo-jezdnego trwa przebudowa sieci teletechnicznej. Na placu budowy zgromadzono niezbędne materiały: kruszywo, krawężniki i kostkę brukową. Mamy nadzieję, że dobra pogoda utrzyma się i wkrótce wykonawca ułoży kostkę na pierwszych odcinkach Bulwarów Rybackich.

 


Przebudowa ul. Bulwary Rybackie w Widuchowej

Wpisany przez: Andrzej Stachura