herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W czwartek 18 października przedstawiciel wykonawcy - EKOFIRMA Przemysław Gruszka z Ostrowca Świętokrzyskiego złożył wizytę w naszej gminie w celu przygotowania zaplecza logistycznego dla inwestycji: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa. W nadchodzącym tygodniu na miejscu budowy pojawi się ciążki sprzęt i materiały i rozpocznie się budowa. Pierwsze przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w miejscowości Marwice. 

Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii - Gospodarka wodno-ściekowa". Wartość dofinansowania - 318 167 zł.

Wpisany przez: Andrzej Stachura