herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W poniedziałek 01 października w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyły się warsztaty informacyjne przeprowadzone przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego poświęcone bieżącym i planowanym inwestycjom w infrastrukturę turystyczną na terenie Parków. Warsztaty poprowadziła Dyrektor Zespołu Parków Dorota Janicka, a wykład na temat walorów przyrodniczych i historycznych Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry" poprowadził dr.Tomasz Duda - Pracownik naukowy Wydziału Nauki o Ziemi Katedry Turystyki Uniwersytetu Szzczecińskiego.W spotkaniu wzięła udział wójt gminy Anna Kusy - Kłos oraz mieszkańcy Widuchowej, członkowie stowarzyszeń i przedsiębiorcy z branży turystycznej szczególnie zainteresowani rozwojem turystyki na naszym terenie.

Pani dyrektor Dorota Janicka przedstawiła ostatnie działania w zakresie realizowanych obecnie i planowanych w przyszłości inwestycji na terenie Parków Krajobrazowych. W ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG po polskiej i niemieckiej stronie Odry powstaną wieże i platformy widokowe oraz miejsca biwakowe na trasach uczęszczanych przez rowerzystów i turystów  pieszych wzbogacone o tablice i plansze edukacyjne. Dzięki udziałowi Gminy Widuchowa, Nadleśnictwa Gryfino i Zespołu Parków w dużym międzynarodowym projekcie, na terenie Widuchowej powstaną dwa obiekty turystyczne - wiata biwakowa nad Odrą i Platforma widokowa na Słowiańskiej Górze. Druga platforma powstanie w gminie Boleszkowice. Obecnie Parki Krajobrazowe uczestniczą w projekcie budowy ścieżki rowerowej i platformy widokowej na moście kolejowym w Siekierkach.

 

Pracownicy Zespołu Parków podkreślili bardzo dobrą współpracę z Gminą Widuchowa w szczególności z Panią Wójt, Sołtys i Radą sołecką Sołectwa Marwice oraz dyrekcją Szkoły w Widuchowej w organizowanym od wielu lat Tygodniu Żurawia. Gmina Widuchowa ma ogromne i niewykorzystane walory przyrodnicze i tereny atrakcyjne turystycznie, dlatego warto wspierać wszelkie lokalne inicjatywy władz gminy, stowarzyszeń i grup nieformalnych, w szczególności promujące Odrę i Międzyodrze położone w granicach Parku Krajobrazowego i inwestować w infrastrukturę mogącą przyciągnąć osoby uprawiające turystykę zarówno lądową, jak i wodną.


Wpisany przez: Andrzej Stachura