herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Rodzice Dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz Zespołem Downa

Coraz częściej do kompleksowej rehabilitacji w Ośrodku dołączają się osoby z Autyzmem, z jego spectrum oraz zespołem Aspergera. Pogłębienie wiedzy na temat trudności z jakimi się borykają same osoby z autyzmem i ich rodziny pozwoliło nam na zrozumienie ich potrzeb i konieczność wprowadzenia ukierunkowanej dla nich terapii.

Serdecznie zapraszamy do naszego Ośrodka Hipoterapii i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Stobnie, gdzie w przyjaznej atmosferze dążymy do stworzenia i realizowania programu terapeutycznego także dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

Ośrodek od 30 lat zajmuje się rehabilitacją na 14 dniowych turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych (z opiekunami). Pacjentami Ośrodka są Dzieci i Młodzież z mpdz, różnorodnymi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi, chorobami metabolicznymi, stanami pourazowymi, wadami postawy oraz niepełnosprawnością umysłową, Teraz dołączamy terapie dla dzieci z Zespołem Aspergera, Downa i Autyzmem w oparciu o wiedzę, zdobytą na szkoleniach dotyczących terapii prowadzonych przez Fundację Synapsis, Stowarzyszenie Dalej Razem czy terapię Behawioralną Gdańsk  dla dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera i Downa.  Doświadczenie i współpraca ze Stowarzyszeniami pomoże przygotować właściwy plan zajęć terapeutycznych w naszym Ośrodku aby:

  • zajęcia odbywały się w przyjaznych dla niego warunkach
  • wykorzystywano odpowiednie narzędzia np. wizualizacja planu zajęć poprzez zdjęcia, obrazka piktogramy czy karty z napisami
  • były oparte na prostych, krótkich komunikatach skierowanych do osoby
  • otrzymywało wsparcie podczas  programu i  było odpowiednio nagradzane
  • były realizowane we współpracy z Rodzicami oraz specjalistycznymi placówkami, w których ma prowadzaną terapię

Więcej informacji na stronie Ośrodka: www.stecrom.pl, tel. 607 302 322, 67 216 90 02
www.rehabilitacja-stobno.pl, www.osrodek-stobno.pl oraz Facebook.

Także Fundacja „Cegiełka Nadziei”, która udziela bezpłatnych informacji i pomocy Rodzinom o mniejszych możliwościach finansowych. www.cegielkanadziei.pl