herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Anna Kusy-Kłos dotrzymała obietnicy. Rusza inwestycja "Przebudowa ulicy Bulwary Rybackie w ciąg pieszo - jezdny wraz z przebudową sieci teletechnicznej w Widuchowej".

Projekt powstał już w poprzedniej kadencji lecz nie był realizowany z powodu braku środków zewnętrzych na kosztowną inwestycję. Wójt Anna Kusy-Kłos postanowiła zrealizować własną koncepcję- podzieliła zadanie na dwa etapy i skutecznie aplikowała o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości  1 071 389 zł, co stanowi 63,63  % wartości zadania. Zabezpieczenie finansowania inwestycji to jak wiadomo dopiero połowa sukcesu. Najtrudniejsze zadanie to wyłonienie wykonawcy w okresie, gdzie największe firmy są zaangażowane w dużo większe projekty, a ceny na roboty budowlane mogą zaskoczyć nawet bogate samorządy.

 Do ogłoszonego przez Gminę Widuchowa przetargu nie złożono żadnej oferty i dlatego Wójt zdecydowała się na procedurę negocjacji, która nie należała do łatwych, ale ostatecznie pozwoliła wyłonić wykonawcę. W dniu dzisiejszym tj. 30 sierpnia 2018 r. Wójt Anna Kusy-Kłos podpisała umowę na realizacj inwestycji z wykonawcą - firmą „DANKOM” DANIEL BŁAŻKIEWICZ, Lisie Pole 52, 74-506 Nawodna. We wrześniu firma wejdzie na plac budowy i przystąpi do realizacji długo oczekiwanej przez mieszkańców Widuchowej przebudowy ulicy Bulwary Rybackie.


Wpisany przez: Andrzej Stachura