herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Powoli kończą się wyjątkowe, bo upalne wakacje, więc w szkołach i przedszkolu trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W pierwszy dzień szkoły przypadający w poniedziałek 3 września na uczniów Szkoły Podstawowej w Widuchowej czeka kilka miłych niespodzianek. Podczas wakacji trwały intensywne prace remontowe. Przeznaczone w budżecie gminy środki przekazane szkole zostały wydane na remonty i inwestycje: pomalowano ściany w klasach i na szkolnych korytarzach, a na zewnątrz budynku wyremontowano prowadzące do szkoły schody. Zakupiono i zamontowano na korytarzach nowe  szafki dla wszystkich uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej.

   

  

W kolejce czeka już następna inwestycja:  w hali sportowej zostaną zamontowane nowoczesne, energooszczędne i bardziej niezawodne  oprawwy oświetleniowe LED. Mimo zabezpieczonych wcześniej środków procedury zamówienia publicznego trwały dość długo i wyłoniony w postępowaniu wykonawca zrealizuje inwestycję już po rozpoczęciu roku szkolnego. 

  

Dzięki środkom finansowym z Rządowego programu rozwijania szkonej infrastruktury "Aktywna tablica" zakupiono i zamontowano nowoczesne tablice multimedialne, które uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne oraz pozwolą zastosować nowoczesne metody nauczania oraz wykorzystać platformy edukacyjne i ogromne bogactwo materiałów multimedialnych z internetu. Szkoła dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa została wyposażona w łącze światłowodowe i super szybki internet, co zapewni wysokie parametry transmisji danych, niezawodność i komfort pracy nauczycieli i administracji szkoły.

Pięknie wysprzątane i odnowione sale lekcyjne czekają już na pierwszy dzwonek, a nauczyciele na swoich uczniów. Życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym 2018-2019.

Wpisany przez: Andrzej Stachura