herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy - Kłos, Sołtys Sołectwa Żelechowo Wiesława Pawłowska i Rada Sołecka  serdecznie zapraszają mieszkańców i gości na Gminne Dożynki, które odbędą się  01 września 2018 r. w Żelechowie. Uroczystości rozpocznie  Msza Święta w kościele filialnym w Żelechowie. Festyn dożynkowy z mnóstwem atrakcji odbędzie się na placu przy świetlicy wiejskiej.                                   

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:               Europa inwestująca w obszary wiejskie

                                   
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szczegółowy program Dożynek przedstawia plakat:

Wpisany przez: Andrzej Stachura