herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 18 sierpnia 2018 r. podczas festynu zorganizowanego przez Radę Solecką Sołectwa Żarczyn uroczyście otwarto nowy plac zabaw. Symbolicznego otwarcia placu dokonała była sołtys Pani Krystyna Sztuka, która w imieniu mieszkańców sołectwa, a przede wszystkim w imieniu dzieci podziękowała Pani Wójt Annie Kusy - Kłos i pracownikom Gminy Widuchowa za podjęcie starań o uzyskanie dofinansowania i doprowadzenie do szczęśliwego finału potrzebnej i oczekiwanej inwestycji.

W upalne piątkowe popołudnie licznie przybyli mieszkańcy Żarczyna oraz mamy z dziećmi aby przetestować wszystkie urządzenia nowego placu zabaw. Pod czujnym okiem opiekunów dzieci bujały się na huśtawkach, zjeżdżały, wspinały się i pokonywały tunel linowy. Długa kolejka dzieci ustawiła się do malowania twarzy. Był klaun, który z balonów wyczarowywał najdziwniejsze zwierzęta nadmuchiwane zabawki. Małe i nieco starsze dzieci strzelały z łuku do tarczy i puszczały naprawdę duże bańki mydlane.

Panie z Rady Sołeckiej przygotowały bufet z zimnymi i gorącymi napojami, smaczne wypieki i kiełbaski z grilla. Zorganizowano loterię fantową. Była również mała niespodzianka dla dzieci. Pogoda podpowiedziała Pani Wójt co powinno sprawić najmłodszym radość i dlatego przywiozła dla wszystkich zimne lody. Plac zabaw tylko na ten moment opustoszał, aby po chwili znowu zapełnić się dziećmi. Z pewnością będzie dobrze służył dzieciom, a dla młodzieży i dorosłych już niedługo powstanie obok Otwarta Strefa Aktywności i zamontowane zostaną urządzenia zewnętrznej siłowni.

Teren w centrum Żarczyna dzięki  ostatnim inwestycjom został mądrze zagospodarowany, Jest ogrodzony, bezpieczny, zadbany i funkcjonalny. Stanowi przykład gospodarności i dobrej współpracy władz gminy z samorządem wiejskim - sołectwem, a wydatkowane na ten cel środki finansowe to doskonała inwestycja w przyszłość.

Wpisany przez: Andrzej Stachura