herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gmina Widuchowa ogłosiła w dniu 07 sierpnia 2018 r. przetarg na budowę pięciu obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA w miejscowościach Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn i Widuchowa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00.

Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne bezpłatne strefy sportowo-rekreacyjne, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. To obiekty infrastrukltury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym, które w sposób znaczący podniosą stetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców.

OSA w wariancie podstawowym (Lubicz, Czarnówko, Marwice, Żarczyn) zawierać będzie następujące elementy wyposażenia: siłownię plenerową składającą się z 6 urządzeń do ćwiczeń: rower, wahadło +odwodziciel, biegacz, orbitrek, wioślarz, narciarz oraz strefę relaksu w postaci 4 siedzisk, stolika do gry w szachy. Dodatkowo zostaną umieszczone kosze na śmieci oraz wykonane nasadzenia.

OSA w wariancie rozszerzonym (Widuchowa) zawierać będzie następujące elementy wyposażenia: siłownię plenerową składającą się z 9 urządzeń do ćwiczeń: rower, wahadło + odwodziciel, biegacz, orbitrek, wioślarz, narciarz, platforma do balansowania, czworokąt sprawnościowy, zestaw sprawnościowy Mały skaut oraz strefa relaksu w postaci 4 siedzisk, stolika do gry w szachy. Dodatkowo zostaną umieszczone kosze na śmieci oraz wykonane nasadzenia. 


Wczesniejsze artykuły:
Gmina Widuchowa otrzymała dofinansowanie z MInisterstwa Sportu i Turystyki 
Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy OSA

Wpisany przez: Andrzej Stachura