herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W ubiegłym tygodniu, 26 lipca 2018 r., minęło 25 lat działalności Spółki "ARMAROL" z siedzibą w Lubiczynie. Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu wizytę w siedzibie Spółki złożyła Wójt Anna Kusy - Kłos i spotkała się z przedstawicielami Zarządu Arturem Uszyńskim, Stanisławem Kurczem i Norbertem Szumskim. Wójt przekazała na ich ręce gratulacje i serdeczne życzenia oraz podziękowała w imieniu własnym i mieszkańców gminy za wieloletnią owocną współpracę. Niewiele przedsiębiorstw może się poszczycić tak długim okresem działalności i tak znaczącym dorobkiem jak Spółka "ARMAROL" dlatego warto w sposób szczególny podkreślić ten dorobek i docenić wkład pracy całego Zarządu oraz pracowników spółki.

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „ARMAROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczynie powstało w roku 1993 po likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnego. Spółka rozpoczęła swoją działalność na gruntach byłych Zakładów Rolnych w Widuchowej, Bolkowicach i Czarnówku dzierżawionych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP). Obecnie Spółka gospodaruje na powierzchni 800 ha, z czego większość stanowi jej własność.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej, produkuje głównie pszenicę i rzepak oraz prowadzi hodowlę trzody chlewnej. W okresie działalności Spółka zmodernizowała bazę materialną przejętą od Agencji i dysponuje dziś nowoczesną suszarnią, magazynem zbożowym, chlewnią oraz nowoczesnymi maszynami rolniczymi. Na własne potrzeby produkuje paszę dla zwierząt z wysokiej jakości zboża.
 

Firma jest pracodawcą dla mieszkańców gminy Widuchowa, zatrudnionych na umowach o pracę. W obecnej sytuacji, gdzie notuje się znaczny wskaźnik bezrobocia Spółka przyczynia się do jego obniżenia dając utrzymanie dla około 100 osób – pracowników i ich rodzin.
 

Spółka „ARMAROL” poza działalnością w sferze zawodowej jest znanym i aktywnym podmiotem zaangażowanym w życie i rozwój lokalnej społeczności. Zarządzający Spółką -mieszkańcy gminy Widuchowa - od lat chętnie i bezinteresownie uczestniczą w różnych przedsięwzięciach o charakterze społecznym, sponsorują działalność stowarzyszeń KS Łabędź Widuchowa i OSP, wspierają finansowo i organizacyjnie oraz patronują małym i większym, wiejskim i gminnym inicjatywom.
 

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „ARMAROL” Sp. z o.o. jest najlepszym przykładem na to, że dobre zarządzanie niewielką firmą może nie tylko być źródłem jej sukcesu ekonomicznego, ale w znaczący sposób dzięki aktywności i zaangażowaniu jej właścicieli wpływać na życie lokalnej społeczności w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców, którzy dzięki uzyskanemu wsparciu gotowi są podejmować nowe, kolejne wyzwania i inicjatywy. W imieniu mieszkańców składamy Zarządowi Spółki "ARMAROL" gorące podziękowania i życzymy dalszych sukcesów.

Wpisany przez: Andrzej Stachura