herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zgodnie z obietnicą Wójt Anny Kusy-Kłos i zgodnie z umową zawartą z wykonawcą do końca lipca 2018 r. powstaną cztery nowe place zabaw dofinansowane w znacznej części przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wbrew obawom i zaniepokojeniu niektórych zainteresowanych mieszkańców Rynicy wójt dotrzymała słowa - powstał nowy, piękny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci, a centrum miejscowości nabrało żywych kolorów. Jeszcze w czasie trwających wakacji dzieci i mamy będą mogły spędzić wiele czasu korzystając z nowoczesnych urządzeń i cieszyć się z nowej potrzebnej i oczekiwanej inwestycji.

Inwestycja w bezpieczny plac zabaw to dobrze wydane pieniądze na infrastrukturę rekreacyjną, która  służyć będzie wszystkim mieszkańcom Rynicy i z całą pewnością wpłynie na poprawę estetyki miejscowości.


W poniedziałek 30 lipca 2018 r. w Żarczynie zastaliśmy pracowników montujących urządzenia na placu zabaw. Pomimo upalnej pogody i wyjątkowo twardego podłoża, wymagającego użycia specjalistycznego sprzętu, prace postępowały zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wykonawca w terminie do 31 lipca zakończy wszystkie roboty, a odbiór techniczny czterech placów zabaw zaplanowano na pierwszy tydzień sierpnia. Teren w Żarczynie, na którym rok temu odbywały się Gminne Dożynki wzbogaci się jeszcze w tym roku  o Otwartą Strefę Aktywności (OSA).

Dzięki mądrej "polityce finansowej" całej Rady Sołeckiej i Pani Sołtys Krystyny Sztuki,  nieustannym zabiegom radnego Zbigniewa Dwojaka, pomocy organizacyjnej gminy (przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie) i osobistym staraniom Wójt Anny Kusy-Kłos Żarczyn będzie posiadał nowoczesne i funkcjonalne centrum rekreacyjno - sportowe, z którego będą korzystać mieszkańcy i z pewnością zadbają o to miejsce tak, aby służyło wszystkim jak najdłużej.

Wpisany przez: Andrzej Stachura