herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W nawiązaniu do pisma Wojewody Zachodniopomorskiego informujemy, że dnia 1 sierpnia (środa) o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych na terenie Gminy Widuchowa. Syreny uruchomione zostaną na czas 1 minuty. Celem treningu będzie wyrażenie pamięci i uhonorowanie poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Podstawa prawna:
§10, ust. 4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz.96)

Wpisany przez: Mariusz Gralak