herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W czwartek 26 lipca 2018 r. rozpoczął się montaż nowych placów zabaw. w czterech miejscowościach: Krzywin, Rynica, Żarczyn i Dębogóra. Gmina Widuchowa otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 67 208,00 zł  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstaną place o wartości ok 25 tys. zł każdy.

Pierwszy plac został zamontowany w Dębogórze, jeszcze w czwartek stanie nowy plac zabaw w Krzywinie. Pozostałe dwa place zabaw będą gotowe do końca lipca b.r.

  

Pracownicy wykonawcy podczas prac montażowych w Krzywinie

Wpisany przez: Andrzej Stachura