herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 25 lipca 2018 r. w przerwie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Widuchowa, niezwłocznie po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmiany budżetu, Wójt Anna Kusy-Kłos i Skarbnik Marcin Bachta podpisali w imieniu beneficjenta - Gminy Widuchowa umowę dofinansowania budowy Otwartych Stref Aktywności OSA.

W uchwale zmieniającej budżet Rada Gminy zagwarantowała kwotę 164 463  zł jako wkład własny niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. Łączny koszt projektu to 291.730 zł, czego 127.267 zł to środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na sfinansowanie wykonania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności. Strefy (OSA) powstaną w miejscowościach: Widuchowa (wariant rozszerzony), Lubicz, Czarnówko, Marwice Żarczyn (wariant podstawowy).

Wpisany przez: Andrzej Stachura