herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W ramach złożonego przez Gminę wniosku do Ministra Sprawiedliwości Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 24 lipca 2018 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy-Kłos przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Bachty podpisała umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisał Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołaj Pawlak.

Przedmiotem podpisanej umowy jest realizacja zadań w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu I, Priorytet III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Gmina nabędzie wyposażenie i sprzęt ratownictwa technicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym tj.: OSP Widuchowa i OSP Krzywin na łączną kwotę 42 987,00 zł, z czego 42 557,13 zł to przyznana dotacja celowa oraz udział własny Gminy w postaci 1% w kwocie 429,87 zł.

Wpisany przez: Mariusz Gralak

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

13 sierpnia

SZKOLENIA DOTYCZĄCE E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ ORAZ INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

06 sierpnia

ZAPYTANIE O CENĘ W RAMACH SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

25 lipca

PODPISANIE UMOWY NA ZADANIE PN. „POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KOMPLEKSACH SPORTOWYCH W GMINIE WIDUCHOWA”.

25 lipca

PAWEŁ WRÓBEL NOWYM DYREKTOREM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ

24 lipca

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM "POWIAT GRYFIŃSKI W OBIEKTYWIE"

24 lipca

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE "DOBRY START" DLA UCZNIA

15 lipca

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE PRACY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU FILIA W CHOJNIE

12 lipca

OBWIESZCZENIE O OBSADZENIU MANDATÓW W RADZIE POWIATOWEJ ZACHORNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ POWIATU GRYFINO

02 lipca

GMINA WIDUCHOWA LAUREATEM KONKURSU "GRANTY SOŁECKIE 2019"

28 czerwca

DO 15 LIPCA MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O USUNIĘCIE AZBESTU - JEST MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO 100 % KOSZTÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

26 czerwca

PODZIĘKOWANIE WÓJT ANNY KUSY - KŁOS

25 czerwca

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POŁUDNIOWA BRAMA MIĘDZYODRZA - ODRA NA FOTOGRAFIACH”

19 czerwca

WAŻNY KOMUNIKAT - CZASOWE ZAMKNIĘCIE DROGI 122 NA ODCINKU KRZYWIN - KŁODOWO

10 czerwca

WÓJT GMINY WIDUCHOWA OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY