herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej OSTRZEGA !!!, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prywatne zamieszkujące na terenie Gminy Widuchowa nie dokonywały żadnych wpłat firmie F.H. Cosinus Anna Urbańska z Zabrza.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie współpracuje z tą firmą.

Wpisany przez: Mariusz Gralak