herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gmina Widuchowa znalazła się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę drogi w miejscowości Marwice o dł. 1,025 km.  Przewidywany koszt zadania 464 499,08 zł, a kwota dofinansowania 82 088,85 zł (17 %). Pani Wójt Anna Kusy - Kłos podpisała umowę  w dniu 11 czerwca 2018 r.

Jak pamiętamy w roku 2017 wykonano projekt modernizacji drogi w Marwicach i zabezpieczono środki własne w budżecie gminy na realizację inwestycji. Otrzymaliśmy też dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Niestety w trzykrotnie podejmowanej procedurze przetargowej nie udało się do końca 2017 roku wyłonić wykonawcy. Dzisiaj Gmina Widuchowa ponownie przygotowuje się do inwestycji. Mamy nadzieję, że w końcu mieszkańcy Marwic doczekają się modernizacji biegnącej przez miejscowość drogi.

W roku 2018 kwota przewidziana na dotację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych to ponad 6 mln zł. Lista rankingowa wniosków obejmowal 29 projektów z zakresu budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Planowane inwestycje drogowe nie tylko ułatwią dojazd do gruntów rolnych, ale także dostęp do infrastruktury, podniosą poziom bezpieczeństwa oraz jakość życia mieszkańców.

Wpisany przez: Andrzej Stachura