herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu dzisiejszym, 14 czerwca 2018 r. w Starym Czarnowie Pan Marszałek Olgierd Geblewicz i Wójt Anna Kusy - Kłos podpisali umowę na dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej w Gminie Widuchowa. Dofinasowanie obejmuje modernizację zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Widuchowej.  To kolejna inwestycja w obiekt sportowy klubu "Łabędź" Widuchowa, na którą udało się pozyskać środki zewnętrzne. Poprawa warunków socjalnych z pewnością ucieszy korzystających z obiektu piłkarzy. Koszt inwestycji to 9 658,55 zł, z czego dofinansowanie wynosi  4 810,48 zł.

 

Podczas uroczystości Urząd Marszałkowski reprezentowała Pani Ewa Dudar, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Dofinansowanie otrzymała także Gmina Stare Czarnowo, a umowę z Marszalkiem podpisali: Wójt Pani Marzena Grzywińska i Pan Marcin Krawczyk - zastępca wójta.

Rok 2018 to kolejny rok, w którym Urząd Marszałkowski dofinansowuje zachodniopomorskim gminom i powiatom koszty budowy, modernizacji czy remontów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Z przeznaczonych środków w wysokości 1 350 000 zł skorzysta w tym roku 76 samorządów. To o 200 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Wielkość wsparcia na remonty, modernizacje i doposażenia m.in. hal sportowych, sal gimnastycznych, stadionów, boisk piłkarskich, i zaplecza sanitarno-socjalnego wyniesie od 4,5 do 20 tys. zł dla samorządu.

Każdy samorząd mógł ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu, a przyznana dotacja musi być wykorzystana do końca grudnia 2018 roku. Maksymalne wsparcie wyniosło do 50% wartości kosztów inwestycji, lecz nie więcej jednak niż 20 tys. zł.

Wpisany przez: Andrzej Stachura