herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniach 23.04.-27.04.2018r. piętnastu uczniów z klas 3 i 4 Szkoły Podstawowej w Krzywinie oraz dwudziestu jeden uczniów z Grundschule Gehrde wzięło udział w polsko - niemieckim spotkaniu młodzieży. Spotkanie odbyło się pod hasłem ”Polska i Niemcy – Żyjemy w Europie”.

Wymiana organizowana była przez Szkołę Podstawową w Krzywinie. Ze strony niemieckiej wśród nauczycieli była p. Mechthild Imwalle, dyrektor p. Frederik Wehrkamp zu Hone, a ze strony polskiej p. dyrektor Grażyna Magdziak, nauczycielki p. Edyta Czesul, p. Kamila Kobierecka, p. Teresa Jankowska oraz wspaniali rodzice. Program był bogaty i bardzo urozmaicony. Tym razem wspólny czas spędziliśmy w miejscowości Juchowo koło Szczecinka. Uczniowie wspólnie integrowali się w czasie zabaw i gier. Poznawaliśmy pracę przy karmieniu zwierząt. Ciekawym spędzeniem czasu było wypiekanie własnych bułek na podwieczorek, próby rzeźbienia w drewnie, wyplatanie z siana oraz udział w olimpiadzie sportowej. Zwiedziliśmy Kołobrzeg i płynęliśmy po Morzu Bałtyckim. Zrobiliśmy zakupy i wróciliśmy do bazy noclegowej. Codziennym – rannym obowiązkiem było karmienie cieląt i zwierząt w małej zagrodzie. Wspólnie siedzieliśmy przy ognisku. Uczyliśmy się piosenek. Na koniec naszego pobytu podziękowaliśmy sobie wzajemnie i przekazaliśmy drobne upominki. Wspólny czas szybko minął.

Dzięki Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży mogliśmy gościć uczniów z zaprzyjaźnionej Szkoły w Gehrde. Duży wkład finansowy ponieśli również rodzice. Składamy serdeczne podziękowanie nauczycielom, dyrekcji szkoły oraz rodzicom za zaangażowanie i pomoc w realizacji tegorocznej wymiany.

Koordynator wymiany
Teresa Jankowska

Wpisany przez: Mariusz Gralak