herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniach 21 i 22 maja 2018 r. o godz.9.30 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące kontroli Referatu Finansowego.


Tematyka kontroli:
Kontrola wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2017 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak