herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.


Tematyka:
Analiza wykonania zadania własnego gminy pn.„Dowozy dzieci do szkół i przedszkoli”.

Wpisany przez: Mariusz Gralak