herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Uprzejmie informujemy, że do Wojewody Zachodniopomorskiego wpłynęło stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07 marca 2018 r. znak: KOA.532.1.2018 w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
Ze względu na niezwykle istotne kwestie tam poruszone poniżej zamieszczamy treść
pisma do pobrania.

= = = Treść pisma do pobrania = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak