herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Dnia 13 października 2015 roku w Zespole Szkół w Widuchowej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W hali widowiskowo-sportowej pojawili się zaproszeni goście: Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy-Kłos, Sekretarz Gminy Widuchowa Andrzej Stachura, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Lisawa, Dyrektor Zespołu Szkół Pan Stanisław Domaradzki, oraz nauczyciele i uczniowie. Uczniowie przypomnieli historię powstania Komisji Edukacji Narodowej, odczytano życzenia i podziękowania dla nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej nagrody Wójta otrzymali: Pan Dyrektor Stanisław Domaradzki, Pani Irena Chęś, Pani Barbara Kwaśniak, Pan Tomasz Łapiński i Pan Robert Wilk. Specjalnie na tę okazję, uczniowie przygotowali ciekawą inscenizację słowno-muzyczną.

W dniu 13 października 2015 r. w Szkole Podstawowej w Krzywinie, również odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaproszono na nią Panią Wójt Gminy Widuchowa Annę Kusy-Klos i Sekretarza Pana Andrzeja Stachurę, dawnych nauczycieli i przyjaciół szkoły. Całą uroczystość prowadzili uczniowie z kl. IV-VI. Na początku uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor Grażyna Magdziak, która skierowała do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji szkoły wiele ciepłych słów. Podczas apelu zostały również wręczone nagrody dla nauczycieli i administracji szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej nagrodę Wójta otrzymała Pani Krystyna Kurowska.