herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 28 lutego 2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa odbyło się spotkanie dotyczące udziału w Projekcie JOBfirma. Projekt zakłada podnoszenie kwalifikacji zawodowych i tym samym poprawę sytuacji bytowej uczestników. Umożliwia także zakwalifikowanym osobom określenie ścieżki zawodowej poprzez stworzenie i wykorzystanie bilansu kompetencji zawodowych, oferuje szkolenia zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców oraz zdobycie kwalifikacji i kompetencji potwierdzonych dokumentem.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia uczestników poprzez doradztwo indywidualne i grupowe oraz szereg szkoleń ułatwiających funkcjonowanie społeczne i w rezultacie podjęcie pracy. Uczestnicy projektu uzyskują możliwość stałego zatrudnienia poprzedzonego płatnym 3-miesięcznym stażem w przedsiębiorstwie (około 1900 zł na rękę za miesiąc), mają zapewniony dojazd w miejsce szkoleń, posiłek oraz ubezpieczenie NNW.

Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Widuchowej, tel. 914167255 wew.43.

Wpisany przez: Andrzej Stachura