herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 471/2018 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 30 stycznia 2018 r. informuje się, iż dzień 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) jest w Urzędzie Gminy Widuchowa dniem wolnym od pracy (w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2018 r.)

Wpisany przez: Mariusz Gralak