herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

24 lutego 2018 r. zapraszamy do Widuchowej na XII Rycerski Zjazd Zimowy w wykonaniu Bractwa Maltańskiego ze Szczecina.

W programie:
9.30 - turniej łuczniczy,
9.30 - 17.00 - obóz średniowieczny,
17.00 - inscenizacja bitwy,

a wszytko to na placu przy remizie OSP Widuchowa i parku przy ul.Robotniczej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości.

Bractwo Maltańskie to szczecińska grupa odtwarzająca okres średniowiecza działająca nieprzerwanie od 2000 r. Jego działalność przejawia dualizm, łącząc dwa zajmujące się odmiennymi aspektami dawnej kultury zespoły – taneczny i bojowy – pod dachem jednej organizacji.

Członkowie bractwa realizują się jako odtwórcy rycerskiego zakonu szpitalników pierwszej połowy XIII w. pokazując walkę z użyciem uzbrojenia z epoki, a z drugiej strony są zespołem tańca okresu późnego średniowiecza starającym się odtworzyć nie tylko układy zapisane w dawnych traktatach przy akompaniamencie muzyki z epoki, lecz także jej kulturę materialną. Wzorują się przy tym na klasie mieszczaństwa miast hanzeatyckich XV w., do których należał Szczecin.

Bractwo corocznie gości na licznych imprezach o charakterze historycznym, charytatywnym, społecznym czy komercyjnym, które odbywają się głównie na terenie Szczecina i województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak