herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Rozpoczął sie Rok Jubileuszowy 2018., w którym obchodzić będziemy 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę NIepodległości. Dzień 11 listopada jest naszym Świętem Narodowym, które obchodzimy z dumą i radością, wspomonając jednocześnie długą drogę narodu polskiego do Niepodległości. Dzisiaj my, jako najmłodsze pokolenie Polaków możemy czerpać z dorobku naszych przodków, którzy walcząc o niepodległość oddali za Nią życie. Możemy na nowo kształtować rzeczywistość, rozwijać potencjał i budować przyszłość naszej wolnej i niepodległej Ojczyzny. Możemy być dumni z Polski.

W Roku Jubileuszowym pragniemy, aby mieszkańcy Gminy Widuchowa mieli możliwość włączenia się w obchody stulecia Odzyskania Niepodległości. Z inicjatywy Pani Wójt Anny Kusy - Kłos nasza gmina przystąpiła do wielkiej ogólnopolskiej kampanii "Dumni z Polski". Kampania będzie okazją do świętowania i rozbudzenia postaw patriotycznych oraz do pokazania dokonań naszych mieszkańców, którzy swoją aktywność i zaangażowanie poświęcają dla dobra lokalnej społeczności, gminy i kraju -  naszej Małej i Wielkiej Ojczyzny.


Wpisany przez: Andrzej Stachura