herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 18 stycznia 2018 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak