herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

9 września 2015 r. odbyły się uroczyste obchody 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie połączone z nadaniem jednostce Nowego Sztandaru.  Uroczystości rozpoczęły się przemarszem przy akompaniamencie orkiestry dętej z Zespołu Elektrowni Dolna Odra do kościoła. Podczas mszy św.  Nowy Sztandar został poświęcony i przekazany przez dh seniora Władysława Kucharskiego na ręce Prezesa Zarządu OSP Krzywin dh Jana Choncla. Powrotny przemarsz na plac przy remizie, gdzie po powitaniu gości Pan Piotr Toporek odczytał Akt ufundowania sztandaru przez Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru, po czym zaproszeni goście i fundatorzy w kolejności wyczytywania poproszeni zostali o symboliczne nabicie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie  Aktu Nadania i oficjalne przekazanie Nowego Sztandaru, którego  dokonał Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczecinie - dh Lech Szymanowicz.

W dalszej części wręczono odznaczenia dla strażaków i tak:

  • „Odznaką strażak wzorowy” odznaczono dh Arkadiusza Ławickiego,
  • „Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono dh Kamila Senko,
  • „Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono dh Małgorzatę Kaźmierską, dh Mateusza Mulewskiego, dh Rafała Pulkę, dh Roberta Budkiewicza i dh Adam Wypchło,
  • „Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono dh Wacława Czerwionkę, dh Krzysztofa Choncla i dh Jarosława Smętka.

Odznakę za wysługę 40 lat otrzymał dh Zenon Kotyla, a odznakę za wysługę 50 lat otrzymali dh Franciszek Węzik i Ryszard Wilk.

Na zakończenie oficjalnej części głos zabrali m.in.: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie - brygadier Jacek Rudziński, Wójt Gminy Widuchowa - Pani Anna Kusy-Kłos, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie - Pani Grażyna Magdziak, Prezes Gminnego Związku OSP RP w Widuchowej - dh. Michał Lidwin, dh Jan i Andrzej Będzak z jednostki OSP Chojna.

Po części oficjalnej rozpoczęła się ta mniej oficjalna z poczęstunkiem, muzyką i zabawą pod gołym niebem.