herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Ostatnie miesiące bieżącego roku to czas realizacji przedsięwzięć sołeckich zaplanowanych do wykonania w ramach przyznanego funduszu sołeckiego. W dniach 10 i 24 listopada na terenie sołectwa Dębogóra i Krzywin zamontowano elementy siłowni zewnętrznych. Późny termin realizacji inwestycji sołeckich wynika z konieczności wykonania projektów zagospodarowania terenu oraz wyłonienia wykonawcy. W Dębogórze obok placu zabaw zamontowano elementy: twister potrójny, biegacz pojedynczy, orbitrek pojedynczy. Koszt zestawu wraz z montażem to kwota 8954,40 zł.

W Krzywinie siłownię zewnętrzną usytuowano obok boiska Orlik i placu zabaw. Za kwotę 16 357,44 zł zamontowano następujące elementy: orbitrek wolonostojący, wyciskanie siedząc pojedyncze, wyciąg górny pojedynczy, wahadło+bieg+twister, wioślarz wolnostojący.

Wszystkie elementy siłowni zewnętrznych są bezpieczne i posiadają wymagane atesty. Ćwiczenia na nich nie są trudne, chociaż wymagają pewnej wprawy. Umiejętne i zgodne z instrukcją korzystanie z elementów siłowni zewnętrznych pozwoli poprawić kondycję i sprawność fizyczną, a na dodatek może stanowić przyjemny i przede wszystkim zdrowy sposób spędzania czasu wolnego.

Siłownie zewnętrzna: w Dębogórze i Krzywinie (w trakcie montażu)

Wpisany przez: Andrzej Stachura