herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W czwartek 23 listopada 2017 r. w Widuchowej odbył się I Gminny Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych. Organizatorem przeglądu jest Stowarzyszenie „Nadodrzańskie Klimaty”, które przystąpiło do projektu w ramach programu "Społecznik - zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych" pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W przeglądzie wzięły udział dzieci z Gminnego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Widuchowej. Występy taneczne i wokalne najmłodszych artystów z zainteresowaniem obserwowali rodzice i mieszkańcy oraz zaproszeni goście z Panią Wójt Anną Kusy – Kłos. Wzruszenia nie kryła Barbara Szczawik- Prezes Stowarzyszenia „Nadodrzańskie Klimaty”, która podziękowała dzieciom, rodzicom i przede wszystkim opiekunom zespołów za przepiękny nastrojowy wieczór. Mamy nadzieję, że ogromny potencjał i entuzjazm towarzyszący I Gminnemu Przeglądowi Dziecięcych Zespołów Ludowych zainicjuje kolejną cykliczną widuchowską imprezę kulturalną.

Głównym celem projektu jest stworzenie grup skupiających dzieci i dorosłych, kultywujących polskie tradycje ludowe oraz zainicjowanie amatorskiego ruchu artystycznego, a ponadto:
• Poznanie, promowanie i kultywowanie ludowych tradycji w postaci nauki tańców, piosenek i przyśpiewek ludowych
• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości artystycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców gminy.
• Integracja dzieci z różnych szkół i przedszkoli.
• Integracja pokoleniowa środowiska lokalnego.
• Promowanie aktywności na rzecz środowiska lokalnego.

Przegląd poprzedzony został warsztatami poprowadzonymi przez członków Zespołu Pieśni i Tańca "Szczecinianie". Warsztaty odbyły się w szkole Podstawowej w Widuchowej pod kierunkiem Pani Ewy Ott-Kamińskiej (dyrektora artystycznego ZPiT Szczecinianie, choreografa, instruktora tańca ludowego, muzyka i pedagoga) oraz Krzysztofa Kamińskiego (dyrektora muzycznego ZPiT Szczecinianie, muzyka i pedagoga). Zajęcia odbyły się oddzielnie dla dzieci i instruktorów.

Powstanie w ubiegłym roku Dziecięcego Zespołu Ludowego "Niezabudki" i jego pierwsze publiczne występy były niewątpliwie sukcesem, który pobudził do dalszych działań organizatorów przeglądu, czego efektem jest zrealizowanie nowego pomysłu artystycznego. Warto zatem nie tylko przyglądać się tej inicjatywie, ale udzielić jej wszechstronnego poparcia, do czego zachęcają wszystkich członkowie Stowarzyszenia "Nadodrzańskie Klimaty".

 


 

Wpisany przez: Andrzej Stachura