herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Już po raz drugi z inicjatywy Pani  wójt Anny Kusy - Kłos w piątek 10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Widuchowej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Niepodległości. Na zaproszenie Pani wójt licznie przybyli mieszkańcy gminy Widuchowa wraz z rodzinami, a wśród nich przedstawiciele najstarszego pokolenia, emeryci, Sybiracy, radni, sołtysi, nauczyciele, strażacy. Uroczystą wieczornicę rozpoczęło wprowadzenie sztandarów szkoły, jednostek OSP i Terenowego Koła Sybiraków w Widuchowej oraz odśpiewanie Hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani wójt, która powitała przybyłych zaproszonych gości dziękując Im za włączenie się poprzez osobisty udział w obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Okolicznościową inscenizację, na którą złożyły się wiersze i pieśni patriotyczne przygotowali uczniowie szkoły, a towarzyszył im występ dziecięcego zespołu ludowego "Niezabudki". Po pięknym występie dzieci w nastrojowej i uroczystej atmosferze, który poruszył wszystkich uczestników spotkania, rozpoczęło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie muzyków Kapeli Mieszkowickiej. Gminne obchody Święta Niepodległości były okazją do wielu miłych spotkań mieszkańców oraz wyrazem patriotyzmu i zjednoczenia się młodego i starszego pokolenia wokół wspólnych wartości, jakimi są wolność, niepodległość i troska o dobro Ojczyzny.

Uroczystość przygotowali wspólnie nauczyciele Szkoły Podstawowej w Widuchowej i pracownicy Urzędu Gminy. Inscenizację i występy dzieci przygotowali Eliza Jaroszyńska, Jolanta Berowska, Irena Chęś i Paweł Wróbel.

Wpisany przez: Andrzej Stachura